pretax.lt

Išorinis finansų vadovas

Išorinis finansų vadovas yra Jūsų verslo partneris, turintis finansinę patirtį, įgyvendinantis finansų kontrolę ir strateginį požiūrį.


CFO reikalingas ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažiems bei vidutinio dydžio verslams.
Finansų vadovas padeda pamatyti platesnį paveikslą, kaip taupyti, ar efektyviai naudoti resursus, padeda Jūsų verslui pakilti į kitą lygį ar suvaldyti kritiškas situacijas.


Taktiškai CFO gali padėti su atsargų, turto kontrole, sukurti kainodaros modelį, atkreipti dėmesį į kintamuosius, įtakojančius pelningumą.


Strategiškai CFO gali prisidėti kuriant papildomą vertę akcininkui ir organizacinę struktūrą, taip pat parengti verslo augimo planą.

 • Finansinės infrastruktūros sukūrimas ir įgyvendinimas

 • Finansinis konsolidavimas

 • Vadovybės ataskaitų tobulinimas

 • Strateginis finansų planavimas

 • Pagalba plėtros projektuose, pritraukiant kapitalą ir M&A sandoriuose

 • Finansavimo galimybės

 • Prognozavimas, planavimas ir biudžeto sudarymas

 • Finansinio turto ir įsipareigojimų valdymas

 • Biudžetų sudarymas

 • Pinigų srautų valdymas

 • Rizikos valdymas

 • Bankinių kovenantų priežiūra

 • Vidaus kontrolė

 • Sąnaudų ir pelningumo valdymas

 • Valdymo ir finansinė atskaitomybė

 • Finansų kontrolė

01.
Projektinė veikla

Finansų valdymo sprendimai


Sėkmingas finansų valdymas prasideda nuo optimalios finansų skyriaus struktūros ir aiškių atsakomybių, principų bei taisyklių, efektyvių procesų ir kūrybiškumo.

Apskaitos ir mokesčių konsultacijos

Sėkmingos apskaitos ir mokesčių konsultacijos prasideda nuo kokybiško įsigilinimo į situaciją, kuriai reikalingas sprendimas.

02.
Ilgalaikis bendradarbiavimas

Buhalterinė apskaita

Išorinė buhalterinė apskaita yra paslauga, teikianti visapusišką apskaitos skyriaus patirtį jūsų įmonėms.